LIVE

Hepsi bir arada Bütünleşik Müşteri Deneyimi Yönetimi Platformu ve Omni-channel İletişim Merkezi

Live modulleri birbirinden bağımsız kullanılabilir ve spesifik iş ihtiyaçları ve süreçleri için uyarlanabilir

Modüller

İletişim kanalları için destek

İletişim modülü çok kanallı destek sağlar. Ses, faks, e-posta, kısa mesaj, sosyal medya, sohbet, görüntülü sohbet dahil olmak üzere Teknolojiye bağlı iletişim kanalları ve teknoloji bağımsız iletişim kanallarını destekler.

İletişim Yönetimi

İletişim Yönetimi modülü bireysel iletişim işlemleri için ticketing (kayıt açma) mekanizması uygular.  Kişilerin sınıflandırmasına bağlı olarak, farklı iş akışları sağlanır ve kişiler, farklı müşteri temsilcilerine veya gruplara işlenmek üzere devredilir. Görev delegasyonu üzerine, görev için sorumlu olan her müşteri temsilcisi ya da grup,  görevin işleme alınması için planlanma bildirimi alır. Müşteri temsilcisi zaman limitini doldurduğunda çözüm, eskalasyon için otomatik olarak  süpervisörüne email gönderir. Kullanıcılar kayıt oluşturma sırasında ekleri kaydedebilir ve yardım için bilgi tabanını kullanabilirler. Çözüm, yeterli yetkilere sahip kullanıcıların iletişim işlemlerini izlemelerini sağlar. Ayrıca çözüm, SLA zamanlarını hesaplayan servis kalitesini iyileştirmek için güçlü bir motora sahiptir. İletişim yönetimi modülü, omni-channel yaklaşımı mümkün kılar.

Doğrudan satış

Doğrudan Satış modülü, tüketici ürünlerinin satışı için iş sürecini uygular. İşlem, promosyon malzemeleri veya ürün açıklamaları göndererek mevcut bir iletişim kanalı vasıtasıyla var olan müşteri veya potansiyel bir müşteri ile irtibat kurarak başlar. En önemli iletişim modu, müşteri temsilcisinin potansiyel bir müşteriyle şubede veya müşterinin lokasyonunda düzenlemeye çalıştığı bir telefon görüşmesini içerir. Toplantıda satış temsilcisi bir sunum yapar ve satışı kapatmaya çalışır.

Kampanya Yönetimi

Kampanya modülü, kampanyaların yürütülmesi için gerekli iş süreçlerini uygular. İletişim kampanyalarının amacı müşterilerden veya potansiyel müşterilerden bilgi edinmek ve / veya müşterilere veya potansiyel müşterilere bilgi sağlamaktır.

Tahsilat

Tahsilat modülü, borç toplama için iş süreçlerini uygular. Borç tahsilatı, ödemelerinde geç olan müşterilere ulaşmayı da kapsar. İlk aşamada müşteri için borç toplama stratejisini ve müşteriye ulaşmak için kullanılacak iletişim kanalları tanımlar. Daha sonraki aşamalarda, varsayılan müşterilere karşı yasal işlem yapılabilir. İlk etapta çözüm desteklenen tüm iletişim kanallarını (ses, faks, SMS, e-posta, ) kullanır. Bu strateji, borç tutarlarına ve vadelerine dayanılarak tamamen otomatikleştirilmiştir. Sesli iletişimde (telefon üzerinden) strateji, müşteri durumu hakkında bilgi toplamak ve borç ödeme taahhüdünü kazanmak için otomatik bir arama yapmak veya bir müşteriyi bir aracıya çağırma görevini vermeyi içerebilir. Faks, kısa mesaj, e-posta iletişim sistemleri, müşteriye yeterli bilgi sağlamak için önceden tanımlanmış şablonlar kullanır. Borç toplama sürecinin sonraki aşamasında, uygulanan stratejiye göre konu daha sonraki işlemler için otomatik olarak risk veya hukuk departmanına devredilir.